Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Losiná (dále jen „systém nakládání s odpady“).

Systém nakládání s odpady je v obci Losiná stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 schválenou 14. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2019.

V Losiné jsou odstraňovány tyto druhy odpadů:

  • Tříděný odpad
  • Objemný odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Směsný odpad
  • Biologický odpad

Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně ho shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému obecně závaznou vyhláškou.

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří neodkládají odpad mimo kontejnery a kteří jej zodpovědně třídí.

 

Vývoz septiku
Obec Losiná nezajišťuje pro občany vývoz septiků a žump. Nejbližší firmy jsou:

  • Kanalizace a vodovody Starý Plzenec        tel. 377 966 676

  • Vodárna Plzeň a.s.                                      tel. 377 413 178