Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odstraňován 2x ročně formou mobilního svozu na jaře a na podzim. Svoz nebezpečného odpadu je organizován Dobrovolným svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, jehož je obec členem.

V rámci svozu nebezpečného odpadu se mohou odkládat pouze v určený den tyto odpady:

 • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
 • barvy, lepidla, zásady, kyseliny, rozpouštědla a chemikálie v uzavřených nádobách
 • upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
 • zářivky, výbojky
 • všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
 • pneumatiky pouze osobní bez disků
 • televizory, rádia, monitory, pračky
 • mrazáky, lednice
 • bojlery, sporáky
 • vyřazené léky včetně mastí a roztoků

Sběrné místo je určeno u kulturního domu na spodní cestě, kde je nebezpečný odpad rozdělen podle druhu.

Sběr nebezpečného odpadu je vyhlašován obecním úřadem na úřední desce, v místním veřejném rozhlase, oznámením v Losiňáčku a výlepem plakátů.