Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Směsný odpad

Směsný odpad je zbytkový odpad, který vznikne po vytřídění komunálního odpadu např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob – pro obec Losiná jsou určeny typizované sběrné nádoby o objemu 110 a 120 litrů, plastové i kovové.

Odvoz směsného komunálního odpadu je každý týden ve čtvrtek.

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je určena vyhláškou o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, která je aktualizovaná každý rok (viz záložka Obecní úřad/ Platby místních poplatků).

Stanoviště sběrných nádob je u jednotlivých nemovitostí v oblasti obce a v průmyslové zóně. Občané si pořizují sběrné nádoby na vlastní náklady.

V chatových osadách Kouty a Vinice jsou sběrné nádoby o objemu 1100 litrů umístěny na stálých stanovištích, v chatové osadě Kouty u č.ev. E149 a v chatové osadě Vinice u č.p. 223 a č.ev. E154.

V ostatních případech je určeno stanoviště u Obecního úřadu č.p. 11, kam si mohou občané umístit sběrnou nádobu.

Odpad na hřbitově je ukládán za zadními vraty.