Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Předložení Zprávy o uplatňování ÚP v období 2014-2018

Zpráva o uplatňování ÚP Losiná v období 2014-2018

Zpráva o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP v období 2014-2018

Kopie obdržených požadavků

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOSINÁ

datum nabytí účinnosti územního plánu:     22.10.2014

pořizovatel územního plánu:     Magistrát města Plzně
                                                  Technický úřad
                                                  Odbor stavebně správní
                                                  Oddělení územního plánování
                                                  Škroupova 4, 301 00  Plzeň

projektant:     Ing.arch. Karel Salát, autorizovaný architekt ČKA 00 150
                      Ing.arch. Václav Stašek
                      AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, 326 00  Plzeň

Záznam o účinnosti

ÚP - textová část - výrok

Odůvodnění ÚP Losiná

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Koordinační výkres

Situace širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů ZPF