Losiná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a nařízení - Veřejnoprávní smlouva - dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 22.12.2004 na výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích a zákona o pozemních komunikacích

Zodpovídá: Věra Lišková