Obec Losiná
Obec Losiná

Poplatek komunální odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výše poplatku je stanovena každý rok vyhláškou, na kalendářní rok 2019 je schválen poplatek ve výši 600,- Kč.

Poplatek můžete zaplatit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet číslo 3041641 / 0300 (CSOB a.s.), jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo bez lomítka.

Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května běžného roku.

Poplatníci jsou:

  • Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • Cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů
  • Cizinec pobývající přechodně po dobu delší než 3 měsíce
  • Cizinec, kterému byl udělen azyl nebo dočasná ochrana
  • Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Osvobozeny od poplatku jsou osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt.

Zásadní změna poplatku za vlastnictví nemovitosti, dříve neobývané rodinné domy jsou nyní zahrnuty do systému poplatků, i když jejich stav neumožňuje obývání nemovitosti.

Pokud poplatník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatí menší částku, stává se dlužníkem a takto včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.

Při změně trvalého pobytu nebo narození poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31.5.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

  1. Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 100,- Kč. 
  2. Institut žádosti o prominutí poplatku již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout.
  3. Exekuční řízení se zrychluje. Po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Minimální výše exekučních nákladů správce daně je 500 Kč.

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2019

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Univerzální překladač

Překlad (translations)