Obec Losiná
Obec Losiná

Poplatek ze psů

Výše poplatku na kalendářní rok:

  • 100,- Kč za prvního psa
  • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa

Poplatek můžete zaplatit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet číslo 3041641 / 0300 (CSOB a.s.), jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo bez lomítka.

Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května běžného roku.

Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří 3 měsíců.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

Pokud poplatník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatí menší částku, stává se dlužníkem a takto včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.

Při přihlášení nebo odhlášení poplatku ze psů během roku poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31.5.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

  1. Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 100,- Kč. 
  2. Institut žádosti o prominutí poplatku již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout.
  3. Exekuční řízení se zrychluje. Po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Minimální výše exekučních nákladů správce daně narostla na 500 Kč (oproti dosavadním 200 Kč do r. 2010).

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2019

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Univerzální překladač

Překlad (translations)