Obec Losiná
Obec Losiná

» Poplatek komunální odpad

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Výše poplatku byla stanovena na částku 900 Kč za kalendářní rok.

Poplatníci jsou:

  • fyzická osoba přihlášená v obci, nebo
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Splatnost poplatku je od 1. ledna do 31. května příslušného kalendářního roku. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Osvobozeny od poplatku jsou osoby, které mají hlášený pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Losiná.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem (do 30. ledna), nárok na osvobození zaniká.

Při změně trvalého pobytu nebo narození poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31. květnu), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 200 Kč.

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 17 °C 12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/9 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 20/13 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)