Obec Losiná
Obec Losiná

» Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Výše poplatku je stanovena na částku 200 Kč za každého psa.

Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců nebo ode dne nabytí psa staršího 3 měsíců.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Splatnost poplatku je vždy od 1. ledna do 31. května příslušného kalendářního roku. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem (do 30. ledna), nárok na osvobození zaniká.

Při přihlášení nebo odhlášení poplatku ze psů během roku poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31. květnu), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 200 Kč. 

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 17 °C 12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/9 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 20/13 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)